Copyright © Hotel Pine Valley 2015 All rights reserved.

Likya Caddesi No.3 48330 Hisaronu Oludeniz Fethiye MUGLA / TURKIYE   +90 252 616 78 13

HOTEL PINE VALLEY

Designed by Nihat YIGIT

INFO ÖDÜLLER SPA DÜĞÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KVKK
ANASAYFA ODALAR RESTAURANT&BAR AKTIVITELER GALERİ İLETİŞİM
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

HOTEL PINE VALLEY

2016

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU


Sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön veriyor.


PineValley Yönetimi


RAPOR HAKKINDA


HOTEL PINE VALLEY olarak, faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek özel önem atfettiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda senelik dönemlerle yayınlamayı hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporları şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak adına yararlandığımız önemli bir araç konumunda olacaktır. İş yaşamında faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana işimizin sürdürülebilirliği için hem sosyal, hem de çevresel içerikli pek çok yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.


Bu ilk sürdürülebilirlik raporumuz ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporda yer alan bilgiler 2016 sezonu performansımızı içeriyor. Bu raporu hazırlama sürecinde kilit paydaşlarımızın şirketimizden sürdürülebilirlik çerçevesindeki beklentilerini araştırmaya ve incelemeye başladık. Düzenli olarak hazırlamayı planladığımız bu raporu gelecekte de etkilerimizi yönetmeye yönelik


Sürdürülebilirlik kapsamında otellerimizin temel sorumlulukları;


 Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,

 Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,

 Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel noktalarında şekillenmektedir. Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve ekonomik faktörler en az çevre kadar önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.

 2016 sürdürülebilirlik raporu;

 Otellerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,

 Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri,

 Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,

 Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,

 Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi,

 Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken önlemleri almayı,

 Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir.

SOSYAL POLİTİKAMIZ


Hotel PineValley yöresel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, hem personeli arasında yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmamayı, hem de yöre insanını sosyal ve ekonomik olarak geliştirmeyi, yöre ekonomisini desteklemek adına yerel tedarikçilerle çalışmayı taahhüt eder.

Bu amaçla;

Yöremizdeki  Ortaca Meslek Yüksek Okulu  ve Fethiye Turizm Anadolu Lisesi ile işbirliği yapılmaktadır.

 Otellerimizde kullanılan çoğu ürün yöremizden temin edilmekte ve karbondioksit emisyonu azaltılmaktadır.

Hotel PineValley bulunduğu destinasyonu geliştirmektedir.

 Eski eşyalar yöredeki okul, hastane, çocuk esirgeme kurumu ve benzeri yerlere bağışlanır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Yasal şartlar ve kendi şartlarımıza uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerinin tehlikeye atmamayı temek görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek iş sağlığı & güvenliği politikamızdır.


HİZMET POLİTİKAMIZ


Misyon ve vizyonumuza uygun hareket eden, işine tutkuyla bağlı uzmanlardan oluşan bir ekiple, hem birbirimize hem de konuklarımıza saygı ve sevgi gösteririz.

İşimize her aşamada değer yaratma bilinci ile yaklaşıyoruz. - Hem geleneklerimize bağlıyız, hem de Dünya turizmindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bizler burada çalışıyoruz çünkü işimizi seviyoruz.

Yaptığımız her işin en iyisini yapmak istiyoruz.

Vizyonumuza uygun hareket ediyor ve misafirlerimizin uyarılanı önemle dikkate alıyoruz.

Yetenekli ve eğitimli insan gücümüze güveniyor ve en büyük kazanımın bu olduğuna inanıyoruz.

KURUMSAL SORUMLULUK


HOTEL PINE  VALLEY, faaliyetlerini gerçekleştirirken çevredeki toplum, kuruluşlar ve doğal yaşam alanları ile kurum arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesi; sosyal ve ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca çevre ve bölge halkı için pozitif yönde ve faydalı olması, olumsuz etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsal Sorumluluklarımız;


Çevre Dostu Olmak Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.

Bölge Halkını Desteklemek İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir Turizm Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Fırsat Yaratmak Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programı ile destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

SORUMLU SATIN ALMA UYGULAMALARI

HOTEL PINE VALLEY olarak satınalma, hammadde tedariği ve diğer mal ve hizmetlerin tedariği olmak üzere iki süreçte gerçekleşiyor. Sorumlu satınalma uygulamalarımızın bir parçası olarak Tedarikçi Yönetimi kapsamında, hammadde tedariği gerçekleştirdiğimiz firmalar satın alma departmanımız tarafından değerlendiriliyor. Satınalma sözleşmelerimiz sorumlu tedarik ilkelerimizi içermektedir.

Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışıyoruz.

Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz.

Tedarikçi seçimlerinde 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi olması ve gıda tedarikçilerimizin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olması tercih önceliğimizdir.

Satın alımlarımızı tamamını  yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmekteyiz.

MİSAFİRLERİMİZ


HOTEL PINE VALLEY  bünyesinde sunulan hizmetler “Müşteri Odaklılık” prensibine dayanır. Sürekli iyileştirme kapsamında, misafirlerin beklentilerini karşılamak hatta aşmak adına, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi hakkında misafirlerimizden geri bildirim alabilmek için Anket Formları kullanılmaktadır.


Yenilikçi değerler yaratan uygulamalarımızla şikayetleri değil memnuniyeti yönetmeye odaklanıyoruz. Misafir Şikayetlerinin Yönetimi Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak hizmet hatalarının başarılı bir şekilde telafi edilmesi; şikayetlerin varlığından haberdar olunması, bu şikayetlerin yönetimi ile ilgili hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması, personel  ve misafirlerimizin bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır.


 Misafirlerimiz otelde kalış süresince ya da otelden ayrıldıktan sonra şikayetlerini bildirebilirler. Bildirilen tüm şikayetler, ilgili otel Misafir İlişkileri veya Önbüro Bölümü tarafından belirlenen takip numarasıyla kayıt edilir. Şikayeti alan personel gerekli bilgiye sahip ise şikayetçiye hemen bilgi verir; eğer çözüm için araştırma ve işlem yapılması gerekiyorsa, şikayet en kısa sürede ilgili bölüme bildirilir. Misafirin isteği üzerine, şikayetin ele alınmasıyla ilgili süreç boyunca ilgili otel Misafir İlişkileri Bölümü tarafından misafire düzenli bilgi verilir.

ÇEVRE HEDEFİMİZ


Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.


Çevre Dostu

 Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz.

 Kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıyız; çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz.

 Atık ayrıştırma ve atık miktarlarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz.

 Oluşan atıkları ise hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kağıt, plastik, metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırıyoruz.

 Atıkların geri dönüşüm/bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz.

 Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz ve çalışanlarımızı bu konularda eğitiyoruz.

 Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz.

 Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık oluşumuna neden olacak sistemleri azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj kullanımıyla azaltmaya çalışıyoruz.


Herkesin Katılımı

 Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz

 Çocuk kulübünde çocuklarla çevre duyarlılığı konularında eğitici etkinlikler düzenliyoruz.

 Çalışanlarımızla birlikte bölgemizdeki doğal alanlarda mıntıka temizliği yapıyoruz

 Misafir ve personel alanlarına Atık Ayrıştırma kapları koyarak geri dönüşümlü atıkları ayırıyoruz.

 Çevre Anketleri ile misafirlerimizin çevreye duyarlılık çalışmalarımızla ilgili memnuniyetlerini, istek ve önerilerini değerlendiriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

 Çeşitli çevre etkinlikleri düzenleyerek çalışanlarımızın, bölge halkının ve misafirlerimizin çevreye olan duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM


Sürdürülebilir kalkınma, insan yaşamanın gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımı ifade etmektedir.


Daha iyi bir dünya için çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin insan ve çevre yararına bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan “sürdürülebilirlik” kavramı Türkiye turizminde giderek daha fazla yer buluyor.

Küresel ölçekte değişim gösteren iklim koşulları, dünya ile birlikte Türkiye’de de artan oranda hissedilmektedir. Kuraklık, sel felaketleri ve çok soğuk kış mevsimlerini yaşar duruma geldik. Hepsi dünyamızda bir şeylerin değişmekte olduğunu işaret ediyor. Bu kapsamda çevreyi korumak, insanlığın geleceği açısından kilit önem taşıyor. Tek bir işletmenin ve hatta bir bireyin bile çevreyi ve dolayısıyla dünyayı korumak adına alacağı önlemler bu sürece katkı sağlayacak, yaşanabilir bir gezegenin sürdürülebilirliğine olanak tanıyacaktır.

Bu süreçte HOTEL PINE VALLEY olarak bizlere de büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Günümüzde şirketlerin paydaş kitlelerine olan sorumluluğuna dönüşmüş olan sürdürülebilirlik, bizler için bir yaklaşım olmanın çok ötesinde faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının en önemli yapı taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir.


Son yıllarda işletmelerimizin en çok üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de sürdürülebilirliğin çevresel boyutudur. İşletme faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan çevresel sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerimiz, daha temiz bir dünya için artan oranda çaba sarf etmekte, çevreyi işlerinin odağında konumlandırmaktadır.

Özetle, sürdürülebilirlik “ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlere odaklanılması suretiyle daha iyi bir dünya için çalışmak” olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerimizin temel sorumlulukları;


 Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,

 Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,

 Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak,

 Üretim süreçleri ve faaliyetlerinde verimliliği artırmak temel noktalarında şekillenmektedir. Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla da sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve ekonomik faktörler en az çevre kadar önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.

KAYNAK TÜKETİMİ


Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su, doğalgaz, LNG ve LPG tüketimindeki azalmalar tespit edilmektedir.

Elektrik Tüketimi Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.

Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.

Otellerimizde enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.

Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.

Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.

Odalarımızda düşük standby tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.

Odalarımızda mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı kaynağından uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.

Sıcak su sağlamada güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.

SU TÜKETİMİ


Su Tüketimi Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

- Musluk ve duşlarda su akışını sınırlayarak kontrol ediyoruz.

 - Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.

 - Ortak alanlardaki tuvaletlerde kademeli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır.

 - Bahçelerimizde sulama yapılırken fıskiyeli arıtma suyu faydalanılmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ


HOTEL PINE VALLEY olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.


GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR Atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz. Cam, kağıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için çeşitli bölümlerinde ayrıca ofis alanlarında atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz.


Misafir alanlarında da atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.

TEHLİKELİ ATIKLAR


Tesisimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için 2015 yılında Tehlikeli Atık Prosedürü oluşturduk ve bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertarafı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz.


Tehlikeli atık miktarındaki artışın nedeni, atıkların toplanmasını ve lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafını sağlayacak prosedürümüzün oluşturulması, bu konuda personele eğitimler vererek bilinçlendirme sağlanmasıdır.

 

2017 yılı için hedefimiz otelimizde oluşan tüm tehlikeli atıkların diğer atıklar ile karışmadan uygun şekilde ara tehlikeli atık depolama alanında biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi, aynı zamanda tehlikeli atık miktarını minimize edecek faaliyetlerin yürütülmesidir.


Tehlikeli Atık miktarlarımızı kontrol ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin tehlikeli madde içermemesine, içerenlerin ise uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriyoruz. Kullandığımız tehlikeli malzemelerimizi belirledik ve takibini arttırdık. 2016 yılı için net tehlikeli atık miktarımızı belirleyerek, 2017 yılında minimizasyonu için daha ölçülebilir aksiyonlar almayı planlamaktayız.

KİMYASAL KULLANIMI


Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz. Kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dökülmesi/saçılması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışanlarımızı eğitiyoruz.


Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını engellemek için personel eğitimleri veriyoruz.


Kimyasal tüketim miktarlarına bakıldığında 2016 yılında 2015 yılına oranla kimyasal tüketimlerinin kişi bazında %9, oda bazında %10 azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni hizmet verdiğimiz havuzlarımızda otomatik sistemlere geçiş yapmamız ve kontrolleri arttırmamızdır.


KARBON


Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılmasını hedeflenmekteyiz.


2017 yılında araç kullanımı ve enerji tüketimi sebebiyle karbon salınımlarımızı azaltabilmek için günü kurtaracak harcamalar yerine yarını hazırlayacak yatırımlar planlanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izimizi silecek aksiyonlar planlıyoruz.


Sera gazı oluşturan faaliyetlerimizi belirleyerek ne kadar salınım yaptığımızı ölçerek, planlarımızı yapacağız.


- Yaşamımızı karbonsuzlaştıracağız. Düşük karbonlu yani iklim dostu yöntemlerle üretilen ürünleri tercih edecek, enerjiyi verimli kullanacağız. Ulaşım şekillerimizde toplu taşıma sistemlerini daha fazla tercih edecek, araç güzergah ve taşıma planları yapacak, yakıtı verimli kullanan araçlar tercih edeceğiz.


- Tüketimlerimizi azaltacak önlemler alarak, geri dönüşüme daha fazla destek vereceğiz. Geri dönüşüme destek veren tedarikçileri tercih edeceğiz.


- Daha az enerji ile daha çok şey yapmak için önlemler alacağız. Bir ürünü satın alırken enerji verimliliği sınıfına da dikkat edeceğiz.


- Daha az karbon üreten enerjileri tercih edeceğiz. Yenilenebilir enerji arzının büyümesi için itici güç oluşturacağız. Daha yeşil seçimler yapacağız.


- Karbonumuzu telafi ederek enerji verimliliğine daha fazla katkı sağlayacağız. Başta ağaç dikimi olmak üzere çeşitli faaliyetler ile karbon ayak izimizi silmeyi hedefliyoruz.


 - İklim değişikliği sorununun global bir konu olduğunun bilinci ile çözümü içinde özel sektör, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacak ortak çözümler düşüneceğiz. - Kurumsal faaliyetlerimizi Sürdürülebilirlik Raporlarımız başta olmak üzere çeşitli iletişim kanalları ile kamuoyu ile paylaşacağız. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile katma değer yaratacak, örnek olacağız.

ÇEVRESEL ÖNCELİKLERİMİZ


Atık miktarının azaltılması amacıyla satınalma sürecinde daha büyük ambalajlı ürünler seçilmekte, küçük gramajlı ürünlerin kullanımı zorunlu durumlar dışında tercih edilmemektedir.


Ayrıca mümkün olduğu kadar tekrar kullanılabilir ürünler ilk tercih sebebimizdir.


- Tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik olarak cıva içeren ve daha kısa ömürlü olan floresan aydınlatmalar yerine, kullanılabilir birçok bölümde daha uzun ömürlü led aydınlatmaların kullanımına geçilmeye başlanmıştır. Led kullanımı mümkün olmayan alanlarda tasarruflu aydınlatmalar tercih edilmektedir. Otellerimizde uygulanabilir misafir ortak alanlarının tamamında, personel alanlarının büyük bir kısmında sensörlü aydınlatma sistemi seçilmiştir.


 - Tekstil gibi zamanla aşınan deforme olan malzemeler, atık olarak değerlendirmek yerine ihtiyaç sahiplerine hibe edilmekte ya da küçültülerek farklı amaçlar için kullanımı sağlanmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içerisinde atıl durumdaki kullanılabilir durumdaki bazı oda mobilyaları ve mefruşatı çeşitli kuruluşlara hibe edilmiştir.


- Tesislerimizdeki pil kutularının sayıları artırılarak hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin tehlikeli atıkların doğaya karışmadan bertarafına katkıda bulunmaları sağlanmıştır.


- Enerji tüketimin azaltılmasına yönelik olarak, değişen cihazlarda enerji verimliliği yüksek cihazların alımına özen gösterilmektedir. Ayrıca aşama aşama çevre dostu teknolojilere geçiş kapsamında cihaz ve sistem değişikliklerine gidilmektedir.


 Bu kapsamda;

 Su ve elektrik tüketimi yüksek bulaşık makinelerimiz A sınıfı cihazlarla değiştirilmiştir.

Tüm odalarda aydınlatmaların led sisteme dönüştürülmesi sağlanmıştır.

 Tüm genel alanlarda sensörlü ve zaman ayarlı aydınlatma sağlanmıştır.

 Tüm musluklar kontrol edilip gerekli ölçülerde sınırlandırılarak su tasarrufu sağlanmıştır.

 Çocuk kulübü etkinlikleri kapsamında çiçek dikimi, atık toplama, ambalaj atıklarından şekiller yapma gibi aktivitelerle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren çevre bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

PERSONEL ÇEVRE EĞİTİMİ VE TATBİKATLAR


Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimler; doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler, Doğal Hayatı Koruma vb. konuları içermektedir. Eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir. Çevre Görevlimiz tarafından periyodik olarak verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımızın Çevre konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.


Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Bitkisel Atık Yağ Firmasından Atık Yağların çevreye zararlarının ve toplanmasının önemini içeren eğitimler ile bilinç arttırılmıştır.


Tesisimizde bulunan onlarca ağacın herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir.


Bu kapsamda,


 Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.

 Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.

 Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.

 Yangın hidrantlarının sayısı arttırılmıştır.


SOSYAL YARDIM PROJELERİ


Otelimizde bulunan dilek ağacına asmak için satılan kurdelalar aracılığıyla bağış toplayıp bugüne kadar yardım ettiğimiz kurum ve bağış miktarlarımız:


2013 sezonu- LÖSEV 2,800 TL


2014 sezonu – SOMA’YA YARDIM  1,250 TL


2015 sezonu – TEMA AĞAÇLANDIRMA 400 TL

                           FETHİYE KEDİ EVİ – BAKIM & KISIRLAŞTIRMA İÇİN 210 TL


2016 sezonu – BEDENSEL ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ – 650 TL & TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI VE BEDD ÜYELERİNE %15 İNDİRİM.  


Ayrıca otel içerisinde geri dönüşümlü kapaklar toplanarak tekerlekli sandalye kampanyasına destek sağlanmaktadır.