An Experience for the Senses
The Restaurant

Led by Chef de Micheal Martin, The Restaurant is celebrated for its excellent cuisine and unique ambience. The gorgeous dining room features three open studio kitchens, allowing you to enjoy the sights and sounds of the culinary artistry on display. The menu showcases both Asian and European influences, with a tempting selection of classic favorites and creative dishes for you to sample. Cheese connoisseurs will be drawn to the The Wine and Cheese Cellar, housed in five-meter-high glass walls, where our knowledgeable staff can introduce you to some of New York's greatest culinary treasures.

Hours
  • Breakfast: 7.00 am – 11.00 am (daily)

  • Lunch: 12.00 noon – 2.00 pm (daily)

  • Dinner: open from 6.30 pm, last order at 10.00 pm (daily)

Dress Code

Smart casual (no shorts, hats, or sandals permitted)

Terrace

Open for drinks only

Biz GÖREM TUR. İNŞ. SANAYİ. VE TİC. A.Ş.( Hotel Pine Valley ) kişisel verilerinizin güvenliğinden kesinlikle endişe duymaktadır. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizi kullananlar da dahil olmak üzere, Şirket ile ilişkili tüm kişilerin kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğun tam sorumluluğuyla ve Sayıştay Kanunu’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, kimlik ve pasaport bilgileri, iş yeri, ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, konaklama, kredi kartı, harcamalar) ve uçuş bilgileri, satın almalar, faturalar, tüketici tercihleri vb.) Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, Topluluk Şirketleri, web siteleri aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan şekilde değişebilir. sosyal medya çevreleri, mobil uygulama kum gibi. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ve güncellenen ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizin veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerinden yararlanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfalarımızı kullandığınızda veya Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak için iş birimlerimiz tarafından kullanılacak olup, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler sizlerin beğeni, kullanım alışkanlığı ve ihtiyacınıza göre özelleştirilecektir. Size tavsiye edilen kum. Şirketimiz, (Şirket tarafından yürütülen idari operasyonlar, Şirket lokasyonlarının fiziki güvenliği ve denetimi, Grup Şirketlerinin değerlendirme ve şikayet yönetimi süreçleri, itibar arama süreçleri, verimlilik yönetimi, yasal uyum süreci, denetim, mali işler vb. ), Şirketimizin iş ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin KVK Kanunu’nun sağlanması amacıyla yürütülen insan kaynakları politikalarının 5 ve 6. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme yükümlülüğü ve amaçları çerçevesinde işlenmesi.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kime ve Nasıl Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak için iş birimlerimiz sizinle birlikte çalışmak zorunda olup, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler, onların zevklerine göre şekillendirilerek size tavsiye edilmektedir. , kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları. (Yönetici, Şirketimiz tarafından yönetilen ticari işlemler, şirket lokasyonlarının fiziki güvenliği ve denetimi, ortak/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, yasal uyum süreci, denetim, mali işler vb.), İş ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının amaç ve amacı İş ortaklarımız, kişisel veri işleme gereklilikleri çerçevesinde tedarikçilerimize, Grup şirketlerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilir. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaçlar.

3. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirkete sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirket tarafından sunulabilmesi suretiyle her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilebilecektir. sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme yükümlülüğü kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kod üzerinde.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki şekilde Şirketimize iletmeniz halinde, Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Buna kişisel veri sahipleri dahildir;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişi hakkında bilgi talep etme